Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Det første som møter meg hos Fitjar Islands i Kråko er esker på esker med barbersåper, handkremar, kjakesmurning, med meir. Eg får forklart at desse skal til eit lager i Årskog.

– Det er rett og slett ikkje plass til alle dei ferdige produkta våre her, og mykje av utsendinga skjer i frå lagera våre i  Årskog, fortel dagleg leiar, Mónica Sánchez.

Større enn mange trur

For Fitjar Islands kan ikkje klassifiserast som ei lita lokal bedrift. Dei kan skryta over heile 15 000 selde einingar i fjor, og rundt 20 % av desse utanfor grensa til Noreg.

– Kundane får fortsatt den eksklusive følelesen av produkta våre, me lagar alt for hand, så produksjonen vert jo avgrensa, seier Sánchez

Fitjar Islands har hatt ein stor vekst, og større enn dei hadde venta at dei skulle ha.

– Det er ekstremt travelt til tider, men me klarer alltid å levera bestilte varer. Oktober til januar er travlast, men sommaren vert ogso stadig travlare, av at fleire og fleire turistar vitjar Kråko. Til jul jobbar me oss nesten i hel, seier Mónica Sánchez medan ho ler.

Eskene som skal til Årskog kan ein sjå i bakgrunnen. Foto Ingrid Hovstad

Fitjar såpekokeri

Jorunn Hernes bygga opp Fitjar Såpekokeri i frå 2002 til det sa stopp i 2014. Då møtte ho ein vegg av papirarbeid, og reglar frå EU og Mattilsynet som måtte følgjast. Men i 2016 starta Hernes å koka såpa att, då for Fitjar Islands, eit samarbeid mellom fleire partar. Verksemda satsa på barberprodukt, og gjekk til med papirarbeidet.

Kutta ned på talet produkt

Det er ein lang prosess å få produkta godkjente for sal. Alle ingrediensar skal testast, emballasjen må godkjennast og etikettane må møte ein mengde kriterium.

– Godkjenning tek mykje tid, og det kostar mykje peng. Me måtte kutte ned talet på produkt, og valde ut 5 duftseriar. Me nytta ogso mykje tid på design. Fitjar Islands er enkelt, minimalist, nordisk. Duftene skal snakka, forklarar Mónica Sánchez.

For sjølv om Jorunn Hernes ikkje lenger er med i Fitjar Islands, er det duftene og produkta ho laga som enno står i fokus.

Jorunn Hernes ved oppstarten av Fitjar Islands. Arkivfoto Håkon C. Hartvedt

Meir enn berre barberprodukt

Når me spør me kvifor dei har satsa på maskuline dufter, kjem det fort frå Mónica Sánchez at dei ikkje er maskuline.

– Det er unisex produkt, men nokre forbinder oss nok med det maskuline sidan me har eit stort utval barberprodukt. Men sjølve duftene er ikkje maskuline i den for stand, dei er sterke og naturlege, og er meint til å  passa både for kvinner og menn.

Fitjar Islands som har 5 ulike duftseriar ute på marknaden no, kan innrømma at dei jobbar med ei sjette duft.

Torbjørn Midtun eksperimenterer, men vil ikkje røpa kva større samarbeid dei jobbar med. Foto: Ingrid Hovstad

Frå Fitjar til Tokyo

Internasjonalt sel me mest barberprodukt, kan Sánchez fortelja oss.

– Dei aller fleste kundane våre er i Europa, men eg kan no fortelja at me har ein kunde i Tokyo. «Fuglen» ei lita rekke med kaffibarar, blant anna i Tokyo, kjøper handsåpene våre. Det er stilig med ein liten del Fitjar i Japan.

Ho fortel at i Noreg og meir lokalt på øya går det jamt av alle produkta dei har.

– Me er veldig heldige som har tre butikkar på Leirvik som sel produkta våre. Eg får ikkje sagt ofte nok kor takknemlege me er for lokale forbrukarar, og dei lokale verksemdene, som kjøper produkta våre. Det er framsnakkinga deira, som gjer at me kan veksa i frå vesle Fitjar til Tokyo. Me er takknemleg for kvar og ein av dei.

Berre må ha produkta

Dei har ogso fleire hotell som kjøper handsåpa og kremane dei produserer.

Sánchez fortel at ho og dei andre i Fitjar Islands vert aller stoltast når dei får e-postar i frå kundar over heile verda som har budd på hotella, som må ha tak i produkta deira, fordi dei likte dei så godt.

Saman med Patrycja Drønen, Torbjørn Midtun og Daria Kozlova, som står for produksjonen av produkta, og Louise Martens, som har ansvar for verksemdas logistikk, gler Mónica Sánchez seg over framtida til Fitjar Islands.