Fitjarposten er stadig i ein teknisk prosess. Det ser ut til at ikkje alle kjem inn på fitjarposten.no. Prøv då å skriva www.fitjarposten.nu.

Me vil koma tilbake med nye meldingar så snart det skjer endringar. Me vil vera takksame om du er med og spreier opplysningane om korleis du kan koma inn på Fitjarposten medan me er inne i denne prosessen.