Hydro Texaco-stasjonen på Fitjar har fått prismast.

Det er ein fornøgd Jo Kjetil Strand som fortel at han har fått prismast på bensinstasjonen sin. Så no kan me lettare følgja med på svingingane i besinprisen, og vonleg sjå at han kan konkurrera på pris med nabostasjonane.