I går var første dag med posten i nytt bygg. Samstundes er rivinga i full gang i det gamle postkontoret.

-Så langt har me berre fått positive tilbakemeldingar, seier Anne Brakedal hos Larsen Multihandel der Posten no har fått lokale.
-Mange synest det er svært positivt at posten no har fått lenger opningstid, legg ho til.

Saman med dei andre i butikken har ho sidan tysdag fått tett oppfølging og opplæring av driftsjef i Posten, Helge Træland, som mellom anna reiser rundt og gjev opplæring på stader der det kjem nye»Post i Butikk»-lokale. Og han har gjort dei same erfaringane:
-Stort sett berre positive tilbakemeldingar, og opningstidene er òg stadig nemnt i positive ordelag, seier han, og fortel at dei har som praksis å leggje «Post i Butikk» til lokale der dei fleste ferdast.

I starten har det vore hektisk for arbeidarane i Larsen Multihandel. Mykje nytt å setja seg inn i, men spennande òg, får me vite!

På det gamle postkontoret var rivinga alt godt i gang i ettermiddag. Ei historisk epoke er slutt, og me rettar takk til dei tilsette der, for god service gjennom mange år.