Gunn Evy Henriksen, Birte Steinsland og Gro Hatlevik fekk blomar av Magne Skumsnes for godt arbeid i fotballstyret. Foto: Kjetil Rydland.

Under torsdagens årsmøte i fotballgruppa i Fitjar Idrettslag fekk fotballstyret med Magne Skumsnes i spissen mykje velfortent etter å ha gjennomført ein ny sesong med mykje aktivitet og sunn økonomi.

Den gamle fotballveteranen Magne Skumsnes blei attvald som leiar, av eit årsmøte som talde til saman 12 ivrige fotballsjeler. Det dårlege frammøtet var det einaste negative å føra i margen etter møtet.

Imponerande aktivitet!

Elles var det mykje velleta å høyra frå alle rundt bordet. Ikkje mist uttrykte kveldens møteleiar Roald M. Nilsen beundring:

– Det som slår meg etter å ha lese årsmeldinga, er at det er auka aktivitet sidan me starta opp med fotballgruppa for 50 år sidan!

Til liks med fotballeiar Magne Skumsnes har Roald M. Nilsen vore med meir eller mindre heile vegen, sidan Fitjar Idrettslag starta opp med organisert fotball i 1969. I jubileumsåret 2019 kan ikkje fotballgruppa skryta på seg å kjempa i toppen av seriesystemet; A-laget for herrar kjempa i botnen av 5. divisjon, og Fitjar stilte ikkje eingong lag i dameklassen.

Men aktiviteten i dei aldersfastsette klassane har vore upåklageleg. Jentelaget i 17-årsklassen vann puljen sin i haust, og blei kretsmeister i 2. divisjon. Elles blir det drive bra i dei andre aldersfastsette klassane. Tre lag i ungdomsavdelinga var med på Norway Cup, og eitt lag var med på Bø Cup. Spelarar frå miniavdelinga har vore med på Eat Move Sleep-cupar i Åsane og i Sagvåg og fleire andre cupar.

Spar Fitjar cup første helga i juni er det største arrangementet til fotballgruppa, men denne gongen gjekk første dagen i vasken på grunn av for mykje vatn på banen. Søndagen gjekk som planlagt med stor aktivitet. TINE fotballskule er òg eit populært tiltak, som i fjor samla 67 deltakarar på fotballgruppa sin «SFO».

Leiren i Fitjar Idrettslag, Gisle Levåg, fekk blomar for den store innsatsen sin for den nystrigla kunstgrasbanen på Fitjar Idrettsplass. Foto: Kjetil Rydland.

Av årsmeldinga går det fram at det er godt med dugnadsånd i fotballgruppa i Fitjar. Ungdomsavdelinga har blant anna vore vakter på Midtfjelletdagen, parkeringsvakter på Fitjarfestivalen og trenarar på TINE fotballskule.

Elles har eldsjeler i alle aldrar stilt villig opp på store dugnadsjobbar på idrettsanlegga. Både kunstgrasbanen og det tilhøyrande garderobebygget har blitt kraftig oppdaterte i året som gjekk. Her har fotballeiar Magne Skumsnes og leiaren i Fitjar Idrettslag, Gise Levåg stått i fremste rekkje i dugnadsarbeidet.

– 2019 har vore eit kanonår! slo Gisle Levåg fast, og la til at det hadde vore kjekt å vera med å gjera dugnad på anlegget.

Sunn økonomisk drift

Rekneskapen for 2019 viser eit solid overskot, på 318 000 kroner, som er ei solid forbetring i forhold til det gode resultatet i 2018. Fotballgruppa er ingen liten «butikk» – dei opererer med ein årsomsetnad på vel 1,2 millionar korner! Men tala frå rekneskapen viser at fotballgruppa driv fornuftig med god kontroll på utgiftene.

Derfor greier dei òg å halda treningsavgiftene på eit lågare nivå enn dei andre klubbane i området vårt. Og årsmøtet såg ingen grunn til å heva treningsavgiftene denne gongen. Dei ligg på mellom 700 kroner, for miniputt, og 1600 kroner, for A-laget, senior herrar.

Styre med solid kompetanse

Leiar Magne Skumsnes er den med lengst erfaring i styret, om lag 50 år. Men også dei andre har solid fotballerfaring, og me kan rekna med at fotballfolket går ein ny god sesong i møte. Rett nok har det ikkje lukkast valnemnda å få på plass ny ungdomsleiar før årsmøtet. Dette må styret arbeida vidare med å få tak i.

I det nye styret får Magne Skumsnes med seg Sondre Aarland Nesbø (seniorleiar), Charlotte Ayoe Levåg (minileiar), Stein Helge Simonsen (kasserar), Victor Aga (skrivar), Sigbjørg Vestbøstad (styremedlem), Anne Brakedal og Thomas V. Waage (varamedlemmer).