– Det er all right å knuse ein del egg om det vert ein omelett av det, sa fylkesmann Lars Sponheim til fitjarpolitikarane, med tanke på utbygginga i Midtfjellet.

Det var etter at fylkesmannen hadde fått synfaring på Midtfjellet at han sa dette. Han møtte då kommunestyrerepresentantar, utvalspolitikarar og nokre kommunalt tilsette i kommunestyresalen i Rådhuset i Fitjar.

Han begynte med å sortere i inntrykka:

– Det har for det første vore eit sterkt synsinntrykk som eg treng å fordøye. Området er svært, mykje urørt natur går tapt og det kan gi eit «tvende sinn».

På den andre sida er dette eit ualminneleg imponerande anlegg. Spesielt er eg imponert over korleis vegsystemet er lagt. Dette gjer fjellet meir tilgjengeleg for alle. Det er svært positivt.

Når det gjeld vindmøller er det jo slik at nokon likar mora, andre likar dottera. Men som sagt: Om det kan bli butikk og samfunnseffekt av det, kan det vere forsvarleg å «knuse nokre egg». Spesielt om området kan tas i bruk til friluftsområde og slik gjere vanlege folk sine liv rikare.

Då er det berre to hindringar igjen: Fylkesmannen og fantasien.

Men vert det parkeringsplass ved Olstjønn og ikkje motorisert ferdsle ovanfor, vil det nok berre vere fantasien igjen som kan hindre, sa fylkesmann Lars Sponheim, som på denne måten gav uttrykk for at han stort sett er positiv til vindmølleutbygginga på Midtfjellet.