Stor aktivitet i foreldregruppa til Fitjar Skulekorps i dag.

Blant desse finn me Kari K. Prestbø og Inger Elin Helland som kom på idéen med dagens arrangement. I samtale med fitjarposten.no seier dei at folk har vore svært flinke til å kome med lopper, og sidan dørene opna kl ti i føremiddag har det vore eit jamt sig av kjøpelystne. Rundt om i kultursalen står det lange rekkjer av bord med varer for ein kvar smak. Prisane er kundevenlege. I eit hjørna er det utstilt såkalla retro-varer, og nokre av desse er sjølvsagt i ei høgare prisklasse. Ein antikvitet til 1000 kroner høyrer med: eit gammalt, men utruleg fint bakstetrau. Ein forelder fortel om sal av kaffiservice til 12 personar. Gamle Norgesglas forsvinn nokså fort. Folk går rundt og finn ymse ting som er kjekke å ha. Når inntekta går til eit godt føremål, vert det avsetnad på varene, og gjenbruk av ymse varer er fornuftig. Utvalet er svært variert: kle til born, sko, leiker, instrument, sportsutstyr, pynteting, service, ja til og med nokre elektriske artiklar. Ein må ha god tid for å sjå over alt, og ei pause med tid til kaffi og mat høyrer med. Tombola og kjøp av lykkeposar høver best for borna.

Loppemarknad er ikkje noko nytt for Skulekorpset, men det er visst mange år sidan sist. Nokon meiner det måtte vere før 1995. I dag kan me slå fast at loppemarknaden er ein fulltreffar. Kari K Prestbø understrekar at korps- foreldra gjer ein flott innsats.

Medlemmene i skulekorpset er travelt opptekne i andre høgda medan handelen føregår. Dei øver til speling når vindparken skal offisielt opnast 17. september.

Billige instrument til sals. Foto Turid Sandvik