I dag blei det igjen invitert til Open hall i Fitjar kultur- og idrettsbygg, og rundt 50 ungar fylte idrettshallen.

Dette er tydelegvis eit populært tiltak, som treffer målgruppa godt. Sjølv om vêret var fint ute, fann ein stor ungeflokk i alderen 1 til 11 år vegen til idrettshallen.

Ekstra popuært i dag var nok den nye hoppeputa, som er kjøpt inn av prosjektmidlar. Elles var barn og vaksne opptekne med badminton og mykje fri leik med og utan ball rundt om i hallen.

Det blir Open hall igjen 8. desember, og arrangørane minner om at tilbodet er for ungar saman med foreldre eller andre ansvarlege vaksne.