Full konsentrasjon. F.v.Joachim Huseth Vestbøstad, Ørjan Søreide Nordvang, Emil Sæterbø Fitjar og Ola Westvik. Foto: Håkon C. Hartvedt

Ikkje minst 8.klassingane, men òg dei som har gått der før, gav uttrykk for at det var skikkeleg kjekt at Ope Hus i Fitjar Kultur-og Idrettsbygg starta opp att.

Mykje å gjera på for dei unge var det òg. Eit lite knippe bilete kan fortelje om det.

Full konsentrasjon. F.v.Joachim Huseth Vestbøstad, Ørjan Søreide Nordvang, Emil Sæterbø Fitjar og Ola Westvik. Foto: Håkon C. Hartvedt

Supert på Ope Hus. F.v. Amalie Korsvik, Sigbjørn Torkelsen, Liv Janne Helland Svalland, Edith Helland og Marthe Volden Nordfonn. Foto: Håkon C. Hartvedt
Supert på Ope Hus. F.v. Amalie Korsvik, Sigbjørn Torkelsen, Liv Janne Helland Svalland, Edith Helland og Marthe Volden Nordfonn. Foto: Håkon C. Hartvedt

Gratis pizza i går. Foto: Håkon C. Hartvedt
Gratis pizza i går. Foto: Håkon C. Hartvedt

Singstars. F.v. Jeanine Tharaldsen og Helene Rimmereid. Foto: Håkon C. Hartvedt
Singstars. F.v. Jeanine Tharaldsen og Helene Rimmereid. Foto: Håkon C. Hartvedt