Lokal humor i fri dressur skapte latter i ein fullsett kultursal under Fitjar teaterlag sin revy Frittgåande skrøner fredag kveld.

Frittgåande skrøner var spekka av lokale saker og personar, som lokka fram smil og latter halv annan time til endes. Dei lokale revyartistane stod godt på eigne bein, og ein trong ikkje store utanbygds namn verken for å bera revyen eller for å lokka publikum. Det var ekstra kjekt å sjå tre unge og heilt ferske lokale revyartistar på scenen: Ingvild M. Oma, Marthe V. Nordfonn og Audun A. Mehammer, som alle var med å løfta framsyninga.

Innhaldet var variert, femna svært mange personar og mange ulike saker frå politikk og grendeproblematikk, via industri til alderdom, helse og kjærleik. Nokre av revynummera var kjende frå årets sommarrevy eller andre høve, og klassikarar som Doktor Eikeland (Terje Træet), Oskar’n (Henning Wichmann), Paul’n (Geir Bjarte Hatlevik), ordførarar og eksordførarar slo godt an som alltid før. Mellom mange kjende skikkelsar dukka det mellom anna opp ein ny historielærar frå Fitjar, Halgrim Fitjar. Henning Wichmann hadde gjennom Halgrim skapt ein artig karakter med ei morosam og lokal oppsprita utgåve av Håkonarspelet. Av dei andre nyare parodiane er det verd å nemna: Rema1000-Aga (Ole Bergesen), Torolf og Vidar Larsen (Ole Bergesen og Terje Træet), Ragna (Sissel Jørgensen.), dei austeuropeiske bærplukkarane (Henning Wichmann og Sissel Jørgensen) og ikkje minst vår nye kvinnelege ordførar Wenche Tislevoll (Ole Bergesen).

Dansande revyartistar i takt er underhaldande. Dei unge aktørane blomstra i desse nummera, og Hugo Boss og co sin dans og Videodansen var friske og kjekke innslag.

Ole og Terje sin song, Har du høyrt om oss på Strando, var eit av fleire revyhøgdepunkt. Innslaget vart flott framførd og koreografert, og etter latteren og applausen å døma slo det godt an hos publikum. Songinnslaga var ein styrke, og koreografien og den yngre garde si deltakinga her, skapte variasjon, spenning og humor. Den syngjande sagvågsbuen, i Ole André Westerheim sin skikkelse, framkalla stor medkjensle og latter. Songen, til melodien Mama av Queen, var heilt klart denne revyen sitt musikalse høgdepunkt.

Til orkesterhjørna var det hanka inn utanbygdsfolk, og der fann me Jan Evald Kleppe, Rudolf Fredly, Rasmus Hjelle og Svein Ragnar Myklebust som serverte profesjonelt revy-akkompagnement.

Under premieren fredag kveld var det så godt som fullt i kultursalen, og det ser ut til at kvart eit sete vert oppteke under framsyninga laurdag kveld og. Fredagens framsyning var for heile familien, og ein 11-åring eg traff på veg ut døra meinte at sjølv om han hadde høyrt dei før så var Doktor Eikeland sine historier det morosamaste i heile revyen.