Er du blant dei som har slite med rennande nase og auge i dag, kan bjørka vera årsaka.

Rennande auge og nase i desse dagar kan vera eit symptom på pollenallergi.

På nettsidene til Astma- og Allergiforbundet blir det meldt om kraftig spreiing av bjørkepollen hos oss i dag og i morgon.

Som kjent kan dette vera svært plagsamt, og her finn du gode råd mot desse plagene.