Plastpiratar gjer strandhogg i Ålforo. Foto: Bård Inge Bø.

I det siste har nokre ungdommar reist rundt i Fitjarøyane og samla store mengder plast i regi av Venelaget for Longøyo.

Venelaget har søkt om midlar frå SIM, som betaler 100 kr per sekk som blir plukka og levert. Ungdommane som er med og plukkar, vil få mesteparten av pengane, opplyser Bård Inge Bø i Venelaget for Longøyo.

Ormen Langøy til vedlikehald på låven. Foto: Toralv Røen.

Med desse inntektene har dei òg fått høve til litt vedlikehald på Ormen Langøy («Longøyen»), båten som Friluftsrådet har stilt til rådvelde for Venelaget. Den har nyleg fått seg ei oppfisking inne på låven til Karen Elisabet og Håkon Rydland Sæbø, og blei sjøsett laurdag.

Plastpiratane frå Venelaget for Longøyo var godt «nøgde» med fangsten i helga. I går blei det heile tolv sekker søppel; av desse kom berre to frå Longøyo, resten frå Sætrevågen og Kuvikjo på Ålforo. Hittil i sommar har dei greidd å samla 33 sekker, men målet er å nå eitt hundre, seier Bård Inge Bø.

Han fortel at det førebels berre er hans ungar som har vore med, men det er absolutt bruk for fleire pirathender. Bø synest plastplukkinga eignar seg godt som sommarjobb med skjermflukt!

I dag tok Bård Inge Bø med seg 2,5 kubikk med øyasøppel på bilhengaren sin og leverte i Svartasmoget. Men piratverksemda held altså fram for fullt – det er mykje plast igjen!

Mykje god plast klar til å bli henta med Ormen Langøy. Foto: Bård Inge Bø.
Plastpiratane i aksjon på Ålforo. Foto: Bård Inge Bø.
2,5 kubikk øyasøppel på veg til Svartasmoget. Foto: Bård Inge Bø.