Fitjar brannkorpsmm hadde rundt kl. 9.00 i dag brannutrykking til Reino. Det synte seg å vera pipebrann. Brannen er no sløkt.

Sidan det er snakk om ei gammal teglsteinspipe, er brannfolka likevel framleis på staden for å vera i beredskap og følgja med ei stund frametter.