Som ved andre høgtider har butikkane reduserte opningstider i pinsen. Det gjeld òg daglegvarebutikkane.

I morgon, pinseaftan, har daglegvarebutikkane ope til 16.00. Måndag 2. pinsedag er heilagdag utan opne butikkar.

Så er det berre å hugse å få handla før fristen – og ønskje kvarandre ei retteleg god pinse.