La det ikkje gå så langt før du skiftar dekk! Foto: FP-arkiv/KR.

På grunn av koronaviruset har Statens vegvesen utsett fristen for å ta av piggdekka til 1. mai.

– Vi oppfordrar folk til å skifta ut piggdekka så raskt som mogleg, men ser samtidig mange praktiske utfordringar i desse koronatidene, seier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Utset piggdekkfristen på grunn av redusert kapasitet

Ho viser til karantene og verkstader og dekkhotell som er stengde eller har redusert kapasitet. Difor har Statens vegvesenet vedteke å gi unntak fra dei ordinære piggdekk-fristane. Nå er fristen til å skifta ut piggdekka sett ut april månad og gjeld likt for både Sør- og Nord-Noreg.

Vanlegvis skal piggdekka av innan første måndag etter 2. påskedag i Sør- og innen 1. mai i Nord-Noreg. Sverige har nettopp gjort det same unntaket.

– Tenk miljø, få piggdekka av så snart du kan!

Dette har likevel vore ei vanskeleg vurdering for Statens vegvesen.

– Det er uheldig å ha køyretøy med piggdekk på vegane lenger enn nødvendig. Kombinasjonen av piggdekk, tørre vegar, varmt ver og god køyrefart gir mykje svevestøv. Vi ber om at dei som har høve til å skifta, gjer det så raskt som mogleg for å minska andre miljøulemper, og ikkje ventar så lenge som mogleg, seier Lutnæs.

Statens vegvesen vil følgja med på luftkvaliteten gjennom dei mange målestasjonane sine. Etaten er klar til ekstra feiing og vasking av vegane ved behov.

Carfix Fitjar kan fiksa dekkskiftet for deg!

Randi Almås ved Carfix Fitjar fortel at dei reknar med å ta unna pågangen. Ho har hatt to mekanikarar i arbeid denne veka, og dei vil vera i full sving til og med onsdag i påskeveka.

Ingen kan garantera noko i desse pandemitidene, men Randi Almås er ganske sikker på at dei vil kunna hjelpa alle som treng det i god tid til 1. mai.

– Så vidt eg kan sjå, har me ingen problem med å skaffa nye dekk og få dei på bilen din innan fristen, slår Randi Almås fast.

Ved Carfix Fitjar har dei folk i arbeid i påskeveka, og reknar med å kunna hjelpa alle med dekkskifte i god tid før 1. mai. Foto: FP-arkiv/KR.