Kven som blir representantar i det nye kommunestyret kan du sjå nedanfor. Det norske Arbeiderparti
Aarskog, Agnar
Innvær, Anne-Line
Helland, Kjell Magnar
Søreide, Gunn Marit NY

Sosialistisk Venstreparti
Meyer, Benedicte Stephanie NY

Senterpartiet
Rimmereid, Lars Ove NY
Koløen, Åse Toskedal NY
Rydland, Lars NY

Kristeleg Folkeparti
Rydland, Harald
Auestad, Helga Nøtland NY
Aarskog, Torunn Synnøve K NY

Venstre
Grimen, Torstein NY

Høgre
Sandvik, Rune
Vestbøstad, Tor Henning NY
Tislevoll, Wenche NY
Levåg, Gisle Norvald

Fremskrittspartiet
Maraas, Sigurd Andre

For detaljane, sjå Fitjar kommune sine heimesider her.