Håkon C. Hartvedt har permisjon ifrå fitjarposten.no denne veka. Alle helsingar, saker o.l. til fitjarposten.no må difor sendast til post@fitjarposten.no

Ein må vidare rekna med at det kan ta litt tid før sakene kjem på, sidan me køyrer med redusert kapasitet denne veka.

Red.