Tradisjonen tru markerte Fitjar kommune nyslegne pensjonistar og 25-årsjubilantar. Det skjedde på Fitjar Fjordhotell i går.

Så svært mange var dei ikkje i år, berre tre pensjonistar og ein jubilant. Likefullt fekk dei deilig mat og velfortente, gode ord frå kommuneleiinga for flott  innsats i kommunal sektor.

På biletet ser me: F.v. Leif Kåre Helland (pensjonist), ordførar Wenche Tislevoll, Ingrid Devik (pensjonist), Olaug Wiik (pensjonist), Vigdis R. Tislevoll (25-årsjubilant) og rådmann Atle Tornes. Foto: Andreas Moe Larsen