Fitjar Kraftlag hadde i dag si vanlege utdeling av midlar til lag og organisasjonar. Frå år 2000 og til no har Kraftlaget delt ut 8 millionar  kroner.

I dag kunne styreleiar i Fitjar Kraftlag, Ranveig Flatråker Ottestad, dele ut 575 000 kr, i tillegg til kr 100 000 i sponsing. Ikkje alle som søkte fekk pengar, og ikkje alle som fekk pengar var representert ved utdelinga.

Dei som vart tildelt pengar i år var (i kr):

Fitjar Karatesenter                             15 000,-
Fitjar Frivilligsentral                            20 000,-
Fitjar bu- og servicesenter
       avd. psykisk utv. hemma             25 000,-
Årskog barnehage                              10 000,-
Fjellheim friluftsbarnehage                 10 000,-      
Bakken barnehage                             10 000,-
Fitjarstølane barnehage                     10 000,-
Dåfjorden barnehage                         10 000,-           
Fitjar Skulekorps                                       50 000,-
Stord handball (Stord United)                     5 000,-
Fitjar Racing Team                                    15 000,- 
KRIK Fitjar                                                 20 000,-
Årskullet 1999 Rimb. sk. (Polentur)           50 000,- 
Stord/Fitjar lokallag NFU                             5 000,-
Fitjar Idrettslag                                         200 000,-
Foreininga Osternes Festning                   25 000,-
Siftinga Håkon den gode                           50 000,-
Fitjar Musikklag                                         20 000,-
Fitjar Skytterlag                                         25 000,- 
Fitjarfestivalen                                           50 000,-
Fitjar Kultur- og Idrettsbygg                       50 000,-