Trym Træet fekk æra av å klippa snora. Foto: Ingrid Hovstad

Fitjar skulekorps og Fitjar musikklag feira sine nye paukar.

Saman feira Fitjar musikklag og Fitjar skulekorps at dei hadde fått to nye paukar i hus. Dei to korpsa deler på slagverka sine, og har som mål å investera i 5 nye paukar.

– Hittil har me kjøpt tre nye. Desse to, og ein som kjem i august, fortel leiar for Fitjar skulekorps Arnhild Raunholm.

Fitjar Kraftlag har gjort innkjøpet av dei nye instrumenta mogleg. Kvart år deler dei ut midlar til ålmennyttige tiltak, og korpsa i Fitjar er flinke til å søkja. Korpsa var ogso blant dei som fekk pengar i samband med Fitjar Kraftlag sin transaksjon med Haugaland Kraft.

– Det er veldig kjekt at me kan hjelpa dykk med å gjera slike investeringar, sa styreleiar i Fitjar Kraftlag, Agnar Aarskog.

Han var saman med Therese Nysæther, dagleg leiar i Fitjar Kraftlag, invitert til kveldens feiring. Nysæther fekk hjelpa til med snorklippen, som Trym Træet stod for.

– Ikkje klipp i pauken, kom det litt nervøst frå dirigent Svein Roger Koppang, som ogso var veldig nøgd med dei nye instrumenta.

Etter snorklippen vart Nysæther og Aarskog utfordra til å testa dei nye instrumenta. Ei utfordring dei begge tok på strak arm til stor fornøyelse for Fitjar skulekorps.

Therese Nysæther og Agnar Aarskog testar dei nye paukane. Foto: Ingrid Hovstad

Over 40 år

– Å kjøpa nye instrument er dyre investeringar, men det er verdt det, fortel Arnhild Raunholm. Ho kan fortelja at heile 170.000 kr har gått med til å kjøpa inn dei tre nye paukane, og at alle midlane kjem frå Fitjar Kraftlag.

Raunholm håpar dei nye instrumenta kan motivera musikantane.

– Det er kjekkare å spela på gode instrument. Dette er paukar av høg kvalitet, med ein heilt anna lyd enn dei gamle.

Svein Olav Raunholm, leiar for Fitjar Musikklag, fortel at dei gamle paukane må vera over 40 år, og har absolutt sett sine beste dagar i korpa.

– På vegne av Fitjar musikklag og Fitjar skulekorps vil me retta ein stor takk til Fitjar Kraftlag, avsluttar ekteparet Raunholm.

Stor forskjell mellom gamal og ny. Foto: Ingrid Hovstad