Fitjarposten kan slå fast at det er dårleg med skiføre i Fitjar, men det var likevel reine påskestemninga fjellet i dag.

Me har opplevd ein av dei finaste vinterdagane som tenkjast kan på våre kantar. Ein slik dag blir oss ikkje forunnt kvart år. Etter å ha trålt Fitjarfjellet på kryss og tvers dei siste dagane kan me slå fast at det ikkje er mykje skiføre å snakka om, men det er vel verdt å ta seg ein tur likevel.

Det er mykje issvullar i fjellet, så det kan vera lurt å ha på broddar. Opp til Svartavatnet, Botnavatnet og Klovskarvatnet er det lett og fint å gå, men det lett å skli og knekka halabeinet. Så det gjeld å vera forsiktig. Lenger inne i fjellet er det meir snø, men ikkje skiføre. Enkelte stader er skaren sterk, og då er det lett å gå. Men i Litlebotn ber ikkje skaren ein mann på hundre kilo, så der er det altfor tungt å ta seg fram.

Til gjengjeld er det mykje fin is på vatna, sjølv om det berre er Klovskarvatnet som har skeiseis. Ein må sjølvsagt passa seg for råk ved elveosane, men elles er isen ganske trygg. På Kongsskogvatnet blei isen i dag målt til ca. 50 cm, av Erik Lid, som er på hytta til Rubbestadneset IL denne helga. Isen på Botnavatnet er ikkje fullt så tjukk, men ein plass mellom 30 og 40 cm kunne me konstatera etter at Kristian Isdahl hadde hogge hol for å fiska.

Om det fine vêret held seg i morgon, er det ingen grunn til å sitja inne og sjå på fjernsyn. Fjellet og påskestemninga lokkar!