Varehuset Larsen har ope i påska. Kor mykje kan du lesa nedanfor.

Onsdag 8. April
SPAR 9-20,
MX-Sport 9-18,
Odd Larsen multihandel 9-18

Laurdag, Påskeaftan
SPAR 9-16,
MX-Sport 9-15,
Odd Larsen multihandel 9-15

Larsen ynskjer alle ei God påske.