Fitjarposten har fått oversendt ein flott time-lapse frå ein påskegjest med interesse for foto.

Petter Misje ferierer for augneblinken på Kalveid og har brukt litt av fridagane til å dokumenta påsken på Fitjar gjennom nokre flotte time lapsar. Time laps tyder at ein tek mange bilete på same stad med eit jamt mellomrom på for eksempel eit minutt. Deretter set ein desse bileta saman til ein film. Spelt i normal fart vil ein då oppleva det som at tida går raskare og ein kan sjå rørsler og endringar som ein til vanleg ikkje legg så lett merke til.

Petter har laga fleire timelapsar i påsken, mellom anna av stjernehimmelen og av båthamna på Kalveid. Fotografen fortlel at han har dreve lite med foto, men har ein del erfaring med video og videoredigering.  I påsken har han brukt mellom 15 og 30 sekund mellom kvart bilete, og desse har han satt saman til ein film med 25 bilder i sekunder. Dette betyr at dersom bileta i utgangspunktet var tekne med 30 sekunders mellomrom vil eit sekund med film tilsvara 12,5 minutt i den «verkelege» verda. Årets påske-timelaps består av 2015 bilete.

For å styre bilettakinga har Petter nytta eit intervallometer, og han har derfor kunna sove godt medan kameraet har «tikka og gått» om natta.  Bileta har han teke med eit digitalt speilreflekskamera av typen Canon 5D mark II.

Time lapse-ane til Petter, frå Fitjar i påsken, har han satt saman til eit flott samleklipp med musikk til. Filmen kan du sjå her.