Framlegget til statue frå Vidar Bratlund-Mæland. Foto: Vidar Bratlund-Mæland

Karvel Strømme ynskjer ein statue i Fitjar sentrum som kan heidra Fitjar-poteta og konene som jobba med den.

Karvel Strømme. Arkivfoto

Karvel Strømme kom med ideen om ei «Fitjar-kone» allereie i 2010 under kabareten «Håtta du?», som Osternes mannskor sette opp til kommunen sitt 150 års jubileum.

Kabareten hadde fleire innslag om Fitjarbøndene, og korleis dei drog til Bergen for å selja poteter. Strømme meiner at det er på høg tid å heidra denne tida, og at ein statue av ei «Fitjar-kone» er rette måten å gjera det på.

Kipe full av poteter

– Ho må stå der, med skaut på hovudet og eit potetgrev i handa. Ved sida av seg må ho ha ei kipe, og så må me ikkje gløyma poteta sjølv, seier Strømme.

Han ynskjer seg ein statue i full storleik, på ein høveleg plass i sentrum. Gjerne med ein fin hellelagt plass rundt, og ser fleire moglegheitar no når ein «pussar» opp i sentrum.

– Mange av kommunane lang kysten har gjort liknande æra på næringar som har vore viktig for dei. Ta til dømes «Sildajento» på bryggja i Bekkjarvik, fortel Strømme.

Kastar ballen til kommunen

Strømme har tidlegare prøvd å få kommunen til å ta initiativ i saka. No har han tatt saka i eigne hender, og snakka med kunstnaren Vidar Bratlund-Mæland. Kunstnaren har kome med eit framlegg til korleis ei slik «Fitjar-kone» kan sjå ut. Bratlund-Mæland kjem med eit framlegg om ein skulptur støypt i brone, med sokkel i granitt. Strømme håpar no at dette tilbodet kan vera av interesse for Fitjar kommune.

– Me har gjort ære på vår fjerne fortid med Håkonar-minnet. No er det på tide å gjera ære på ei næring som berga forfedrane våre gjennom tronge tider, avsluttar den engasjerte Karvel Strømme.