Fitjarspeidaren Sverre Fangel Brekke er for tida på speidarleir i verdsspeidarsenteret i Kandersteg i Sveits, som einaste deltakar frå Hordaland.

Det heile kom til ved at Sverre, med anbefaling frå speidarleiarane på Fitjar, søkte om å få ta del på denne turen.

Så var han altså mellom dei heldige som vart trekt ut til å delta på dette eventyret med mange spennande, speidarlege aktivitetar.

Meir om turen kan du lesa her.