Pensjonistane i Fitjar fekk seg ei hyggestund måndag kveld då Toralv Røen tok dei med på tur i tid og rom gjennom foredraget sitt «Gamal og ny busetnad i Sælevik krins».

Foredraget var hovudtemaet då Fitjar pensjonistlag bad inn til medlemsmøte på Fitjar bedehus måndag kveld. Utgangspunktet til Røen var heftet «Gamle bileter frå Sælevik-Dåfjordkrinsen 1900-1960». Dette er ei unik samling bilete som i si tid blei brukt på ei utstilling på Sælevik skule. Med på innsamlinga var blant andre Leif Asle Andersen og Elise Aarbø. Til å laga bok av det har Røen fått hjelp av barnebarnet sitt, Anne-Margrethe Leirvik.

Målet med biletsamlinga er å visa korleis det var i krinsen frå 1900 og fram til 1960, då dei fekk bru over fjorden, og krinsen blei «landfast». Og Røen greidde på ein levande måte å skildra levekåra slik dei må ha vore i området i førre hundreåret. Han starta nordmed landet, i Vinsjevik, den nordlegaste buplassen i Sælevik-krinsen, og så tok han oss med sørover til Hermannsplass, Nordra Skaret og Skaraneset før me kom til Westerheim og dei andre gardane som dei fleste kjenner litt betre. Til slutt viste han ei heil biletsamling frå vervet, som blei starta av Albert Andersen og Lars Stokken i 1916. Dette var i mange år ein av dei største industrarbeidsplassane i Fitjar, med over 30 tilsette.

Mange av pensjonistane nikka gjenkjennande til bileta dei fekk sjå. Dei kjente att bygningar som står enno og andre som er rivne for lengst. Enkelte fekk auga på kjensfolk, familiemedlemmer og til og med seg sjølve. Alt til stor glede for heile møtelyden. Det var tydeleg at dette slo an, noko Toralv Røen seier han er takknemleg for. Det har vore ein svært tidkrevjande jobb, men det har vore svært givande å snakka med dei eldste i krinsen. Han seier andre gjerne må gjera noko liknande i andre delar av Fitjar, men dei må vita at det krev tid og energi.