Fylkesleiar i 4H, Janniche Næss, delte ut 40-årsdiplom til klubben. Her flankert av nestleiar Isabell Fluge Rydland og leiar Victoria M. Maraas. Foto: Kjetil Rydland.

Gårsdagens jubileumsfest i Øvrebygda 4H samla full gymsal på skulen, og eit stort publikum lét seg imponera av dei flotte arbeida til 30 aktive medlemmer, og eit variert festprogram, som dei unge stod for sjølve.

Den livsfriske klubben har altså ingen grunn til å seia «stakkars meg som har fylt 40». Heile 30 medlemmer hadde gjort ferdig 4H-oppgåvene sine, og kunne stolt stilla dei ut på årets fest. Prosjekta bar bod om god og variert aktivitet gjennom året. Blant oppgåvene fann me blant anna stell av ulike husdyr og kjæledyr, matlaging, turn, trearbeid og fiske.

Scenevante 4H-arar

4H-klubben har bidratt til utvikling på mange område i bygda, ikkje minst ved å gi ungdommane trening i å stå på ein scene. Leiar Victoria Maraas leia festen med stødig hand, saman med Isabell Fluge Rydland. Dei fekk dei andre medlemmene med i å seia fram 4H-lovnaden i lag med festlyden: ”Eg lovar å arbeida mot det mål å verta ein ungdom med klårt hovud, varmt hjarta, flinke hender og god helse”.

Dei delte ut velfortente blomar om minst like velfortent skryt til klubbrådgjevar Ida Marlen Havn.

– Takk for at du er verdens beste klubbrådgjevar!

Oda Volden de Fine gjekk gjennom årsmeldinga, som viste ein allsidig aktivitet gjennom året som er gått. Grautfest, juletresal, filmkveld og karneval er blant dei faste arrangementa. I sommar skipa dei til distriktsleir på Øvrebygda skule, og no er dei i ferd med å gjera ferdig ein gapahuk oppe på leirplassen i skogen.

Tradisjonen tru hadde medlemmene førebudd eit variert underhaldningsprogram. Den eine gruppa etter den andre stod fram med song, dans og ulike sketsjar. Til stor glede for publikum i den fullsette gymsalen.

Den største klubben i Hordaland

Klubbrådgjevar under oppstarten i 1978 var Lars J. Rydland, saman med kona si, Gro Rydland. Han drog festlyden gjennom dei første åra av historia,  og takka blant andre Odd Bondevik og Harald Sandvik for avgjerande innsats i oppstartsfasen.

Dei fortalde om ein svært variert aktivitet heilt frå dei første åra, med turar, leirar, og mykje møteaktivitet. Det første året hadde klubben 26 medlemmer, og utover på 1980-talet auka talet jamt og trutt. I 1989 var medlemstalet 90 eller 91! Perioden rundt 1990 var på mange måtar stordomstida til 4H-klubben i Øvrebygda. I 1989 var Øvrebygda 4H den største klubben i Hordaland og fekk krus for ”Årets klubb”.

Fylkesleiren i Pittamyro på Helland i 1987 samla heile 487 deltakarar, det største talet som nokon gong har vore på 4H-leir i Hordaland.

Helsingar med skryt over 4H-oppgåvene

Frå Fitjar kommune helsa kultursjef Bente Bjelland. Ho gler seg alltid til å koma på 4H-fest, og ho hadde med seg ei pengegåve frå kommunen. Som alle andre var ho imponert over dei flotte 4H-oppgåvene som stod utstilt langs vegen.

– Eg håper Øvrebygda 4H eksisterer i minst 40 år, sa kultursjefen til slutt.

Frå Øvrebygda skule helsa rektor Sigbjørn Aarland. Han minte om at 4H i lang tid har arbeidd med djupnelæring, som etter kvart har kome inn i grunnskulen. Han hadde med seg ei fjøslukt som gåve, til bruk ved den nye gapahuken som 4H er i ferd med å gjera ferdig på leirplassen oppe ved Klovadalstjdno. Gammal ven av 4H-klubben er òg Fitjar Bygdekvinnelag.

Nestleiar i Hordaland 4H, Janniche Næss Bergås, helsa frå fylkesstyret. Som alle oss andre var ho imponert over dei varierte og gjennomarbeidde 4H-oppgåvene. Ho uttrykte takksemd over at Øvrebygda 4H er med og tar ansvar for leirar og andre fellesarrangement i organisasjonen. Fylkesleiaren reklamerte for leirar og kurs i 4H-regi; ho vonar ho ser fleire av øvrebygdarane igjen på nordisk leir i Danmark til neste år.

Helene Volden de Fine var den einaste på festen som har oppnådd 4H-plaketten. Foto: Kjetil Rydland.
Gjensynsglede for Lise Katrine Grimen og Nina Susanne Rydland Fossum. Foto: Kjetil Rydland.

Festen blei avslutta med at fylkesnestleiaren delte ut merke til alle dei 30 medlemmene. 18 år gamle Janniche skal få 4H-plaketten neste helg, saman med Helene Volden de Fine frå Øvrebygda. Det var eit høgdepunkt for henne å få dela ut plakettnåla til Helene Volden de Fine i går kveld. Sjølve plaketten får dei to flinke jentene på ein stor plakettfest på Os saman med resten av plakettmottakarane i Hordaland. http://4h.no/hordaland/plakettfest-2018.aspx

Me gratulerer både Janniche, Helene og heile Øvrebygda 4H!