Tysdag kveld var det full aktivitet ved brannstasjonen i Årskog. Mannskapet i det frivillige brannstellet i Fitjar hadde øving. Denne gongen var det bruk av utstyr for å få ut fastklemte personar i bil det vart øvd på.

Det frivillige mannskapet i Fitjar brannstell har med jamne mellomrom øving. Denne gongen var det bruk av utstyr til frigjering av personar som sit fast i bil som skulle øvast, såkalla hurtigfrigjering.

Utstyret er ikkje nytt, men svært effektivt og godt vedlikehalde. Ein nyttar kjettingar, talje, saks og eit kombinert spreie og klippeverktøy. Brannsjef Tore Nesbø seier det er svært vesentleg at alle mannskapa får testa utstyret.

– Sjølvsagt er håpet at me slepp situasjonar der ein treng nytta slikt verktøy, men desto viktigare er det at ein har kontroll dersom ulykka er skjedd. Alle ulykkesstader er forskjellige, og derfor er det vesentleg at ein kjenner verknaden av utstyret.

Øvinga såg ut til å vera svært nyttig og innehaldt ein teoridel i tillegg til den praktiske gjennomføringa.