Me fekk høve til ein prat med Terje Vestvik som er leiar i Fitjar Musikklag, og i følgje han sjølv, ein av dei eldste medlemmene.

Terje fortel om ei intensiv øvingshelg i desse dagar. Det ligg i bakhovudet at dei trenar med tanke på Siddis Brass i Stavanger. Men Terje meiner at styrking av samhald og sosialt fellesskap er vel så viktig som å kome høgt opp på lista, spesielt med tanke på dei unge medlemmene. Musikklaget tel no 28 medlemmer, og av desse er det ni musikantar som og er medlemmer i Fitjar Skulekorps. Det er spennande med ei slik rekruttering og det lovar godt for framtida, understrekar Terje. Dei unge (frå 15 år og oppover) deltek på faste øvingar kvar veke.

Siddis Brass vert arrangert kvar haust som ein underhaldningskonkurranse, og Fitjarmusikantane har delteke meir enn 10 år. 3. november brakar det laus i nye og moderne lokale i Stavanger konserthus, der 50 brassband frå store delar av landet er påmelde i fem ulike divisjonar.

Fitjar Musikklag inviterer til konsert i Kultursalen komande torsdag. Då skal det spelast saman med brassband frå Tysnes og Sagvåg. Desse tre laga står på deltakarlista i Stavanger. Dei skal presentere konkurransprogrammet sitt, i kvar sine divisjonar. I samband med konserten vert det og utdeling av Fitjar sin kulturpris for 2011 ved kultur- og informasjonssjef Bente Bjelland.

Medan brassbandet spelar vidare, avsluttar me besøket i Kultursalen. Til slutt vil Terje framheve den unge, dyktige dirigenten deira, Torbjørn Røssland frå Stord.  – Han er ein svært god inspirator.