Tittelen syner til eit tilbod til 11-åringar. 6.-7. desember kan born i denne aldersgruppa få bli med på eit spennande opplegg der ein mellom anna overnattar i kyrkja. Sjå nedanfor.

 

(Annonse)