Det etterlengta fotgjengarfeltet ved Fitjar bedehus/Fitjar kyrkje, over trafikkerte rv 545 er no på plass.  Dermed har mange elevar fått ein tryggare skuleveg.Ei sak både elevrådet ved barneskulen på Rimbareid, og ordføraren, har kjempa mykje for. Godt jobba jobba av både dei,  og av Vegvesenet som til slutt fekk fart på denne saka.