Så er jula over for denne gang. I alle fall for nissene vi observerte i kjellaren på eit kjøpesenter, nyleg.

Og det skulle vel vere ok for dei fleste. Godt er det med fritid og juleferie. Men det er no godt å koma igang med dei vanlege kvardagsrutinene òg. Eller..?

Så kan me jo òg minna om sitatet frå Rolf Wesenlund som me hadde i ei av papirutgåvene før jul:"Det er ikkje det du et mellom jul og nyttår som betyr noko, men det du et mellom nyttår og jul. "

Håpar på eit velsigna 2007 for dykk alle.