Det har regna mykje i det siste, men denne tjørna på Rydland har òg ei anna årsak …

På Storemyr har det alltid vore ei utfordring å få vatnet til å renna unna, og det har hatt ein lei tendens til å leggja seg vasspyttar rundt omkring.

Derfor sette Lars J. Rydland ei plastrøyr rett ned frå det lågaste punktet på bakken, og ned i betongrøyret i hovudveita. Den vertikalte plastrøyra fylte han med singel, og patenten fungerte fint ei stund. Vatnet som samla seg på bakken rann fint unna gjennom singelen og ned i hovudavløpet under.

Men etter kvart oppdaga Lars at det ikkje fungerte lenger. Då han skulle sjå etter, viste det seg at ein fugl hadde laga reir nede i røyret, og der låg det fleire døde fugleungar. Om fuglane døydde av ein flaum eller av andre grunnar, veit ikkje Lars sikkert. Men me vil tru at fuglen har teke lærdom og finn seg ein betre stad å ala opp ungane sine neste gong.

No emnar pensjonert bonde Lars J. Rydland seg på å reinska og forlengja røyret slik at vatnet renn ut. Dersom det blir liggjande slik til vinteren, kan det bli fin skeiseis, slik det var på 1960-talet …

Ingressbilete: Etter det kraftige regnet dei siste dagane har det samla seg ei stor tjørn midt på bakken. Foto: Kjetil Rydland.