Fitjar Idrettslag kom opp i minst 82 idrettsmerke i 2010, fortel Øyvind Skålevik. 

Den siste finteljinga er ikkje ferdig enno, så talet kan bli endå litt høgare. Men 82 er eit godt resultat, litt høgare enn året før. Om eit par veker vil Fitjar Idrettslag kunna presentera dei endelege tala, fortel Øyvind Skålevik i idrettsmerkenemnda.

Status kan du lesa på Fitjar Idrettslag si heimeside:
http://idrett.speaker.no/il/fitjar