Om dei var der for å sjå på Fitjardalten, tvilar vi vel på. Men dette ørneparet kretsa i alle fall over banen då løparane gjekk i mål.

Så langt har dei likevel ikkje flytta seg. Me har fleire gonger i det siste observert dei i området over vindmøllene som er komne opp på Midtfjellet. -Men no altså lågare og nærare.

Og som ikkje det var nok heldt desse to luftakrobatane eit heilt show for dei som såg på.

Bevisst eller ikkje? Kva veit me?