Tysdag 29. mai kl.17.00-17.45 skal me ha orienteringsmøte om konfirmasjonstida i Fitjar kyrkje. Da vert det informasjon om nytt konfirmasjonsopplegg både for konfirmantar og føresette. Velkommen!