Formidlaren Sondre Bratland bergtok forsamlinga me ein song me sjeldan eller aldri opplever maken til Foto: Kjetil Rydland.

Godt over to hundre salmesongarar og andre musikkunnige fekk ei oppleving dei aldri vil gløyma då Sondre Bratland og Iver Kleive gjesta Fitjar kyrkje torsdag kveld.

Temakveldgruppa i Fitjar kyrkje hadde endå ein gong plukka frå øvste hylle då dei hadde fått den fremste formidlaren av religiøse folketonar i Noreg, Sondre Bratland, til bygda. Med seg hadde han den gamle samarbeidspartnaren sin gjennom 40 år, den like kjende orgelvirtuosen Iver Kleive.

Orgelvirtuosen Iver Kleive avslutta konserten på piano. Foto :Kjetil Rydland.

Og publikum visste, som så ofte før, at dei hadde noko stort i vente. Minst halvparten av dei vel 200 publikummarane kom frå Stord eller endå litt lenger vekke frå. Og me tviler på om nokon blei skuffa. Veteranane Sondre Bratland og Iver Kleive nytta begge høvet til å visa at det ikkje er tilfeldig at dei har utmerkingar av St. Olavs orden.

Me kan trygt slå fast at aldri har det blitt spelt betre på det nye orgelet i Fitjar kyrkje, og kjem neppe til å bli spelt betre heller. Allereie frå første orgeltone ante me at her kunne taket letta seg!

Streng rasjonering av applausen var med på å gi konserten eit verdig preg, men spontan applaus var ikkje til å unngå då Kleive avslutta det verdskjende barokkstykket Toccata & Fuge d-moll av Johann Sebastian Bach. Det same gjentok seg då han avslutta sitt eige stykke, Store Gud, vi lover deg.

Den kjende kvedaren Sondre Bratland fortalte om den norske salmetradisjonen og arven frå tyske koralar og gregoriansk musikk. Han har alltid vore oppteken av lekmannssong frå heim og bedehus, og har arbeidd med innsamling av religiøse folketonar. Med eit lunt glimt i auga fekk han publikum med seg når han fortalte om spanande møte med rike kjelder i norsk folkemusikk.

I siste del av konserten fekk me høyra salmar av blant andre Svein Ellingsen, «vår tids Brorson», som Bratland kalla han, og Åse Marie Nesse. Samværet i kyrkja blei avslutta med den kjende songen Gjev meg handa di, etter ønskje frå ein anonym publikummar. Men me er vel fleire som hadde følt oss snytt om den ikkje hadde kome. Ikkje minst skapte det godstemning at publikum fekk vera med på refrenget.

Med særprega song og gode, uhøgtidelege kommentarar kom den gamle storsongaren nær det lydhøyre publikummet og viste seg som den eineståande formidlaren han er.

Heldigvis såg ikkje alderen ut til å tyngja 81-åringen, og han var ikkje framand for å ta med seg parhesten sin og komma tilbake til Fitjar. Det ser me svært gjerne, og gjer Hildegunn Aadland i temagruppa sine ord til våre:

– De har rørt ved hjarterøtene våre – dette kan me leva lenge på!

Bergtekne publikummarar frå heile distriktet vårt klappa velvillig. Foto: Kjetil Rydland.
Ein kjempekveld frå ende til annan! slår kyrkjeverje Harald Rydland fast, og både Helge Ottesen og Ingolv Rimmereid er heilt einige. Foto: Kjetil Rydland.