Denne ferista på Rimbareid har vist seg å vera ei dødsfelle for hoggorm og andre kryp. Foto: Kjetil Rydland.

Ferista rett nedanfor Rimbareid kraftstasjon har vist seg å vera ei skikkeleg dødsfelle for fugleungar, padder og andre smådyr, men no lovar Harald Rydland å få laga ein rømmingsveg for dei arme krypa.

Den nemnde ferista har stålkasse under, og det viser seg at mange småkryp endar sine dagar i denne kassen. Dei klarer nemleg ikkje å komma seg opp att langs dei blanke ståveggene, og døyr ein smertefull død nede under ferista.

I går henta Oline Rimmereid opp sju levande andungar frå ferista. Foto: Kjetil Rydland.

I det siste har lokale folk blitt merksame på denne fella, og i går berga Oline Rimmereid ut sju andungar, som heldigvis såg ut til å klara seg. Dei har òg berga både pinnsvinungar og padder ut or kassen.

Men knoklar i botnen på kassen talar sitt tydelege språk: Her ligg restar etter småkryp som ikkje har vore så heldige. Etter det me forstår på Jøran Rimmereid, har både hoggorm, stålorm og mange andre smådyr bokstaveleg tala møtt veggen under ferista.

Straks ordførar Harald Rydland blei tipsa om saka, lova han å ordna opp. Han ser for seg at ein må skjera hol i stålkassen med vinkelslipar eller skjerebrennar, og så må det lagast ein liten rømmingsveg vidare ut i det fri.

– Dette bør la seg ordna på sommarfullmakt! slår ordføraren fast.

Ordførar Harald Rydland tok straks tak i saka då han høyrde om ferista som fanga små kryp. Foto: Kjetil Rydland.
Her ser me knoklar etter dyr som har lidd ein smertefull død etter å ha møtt den glatte stålveggen til venstre. Foto: Kjetil Rydland.