Ordførar Harald Rydland. Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Men Harald Rydland (Krf) ønskjer rådmannen si vurdering av lovlegheita av vedtaket som er fatta.

Før helga skreiv Stord24 at rådmannen i Fitjar har løyva 100.000 kroner i kompensasjon til åtte kommunale leiarar for ekstrajobbing i samband med koronakrisa.

I følgje jusprofessor Jan Fridtjof Bernt er løyvinga gjort på ein ulovleg måte, då saka ikkje er blitt godkjent av folkevalde.

– Me bør sjå på det

Fitjar-ordførar Harald Rydland (Krf) seier han no vil ta ein runde for å vurdere saka på nytt.

– Dersom dette er direkte ulovleg så bør me sjå på det. Eg kan ikkje seia beint fram at dette er gjort ulovleg basert på utsegna til Bernt, men me vil be om rådmannen si vurdering, seier Rydland.

Saka skal bli handsama som ein orienteringssak i formannskapet i Fitjar førstkomande onsdag.

Samtidig er Rydland klar på at han meiner det ikkje er urimeleg å gi ein slik kompensasjon til dei kommunale leiarane.

– Det eg meiner bør vera i tanken våre når me diskuterer dette er at det var veldig stor forskjell på korleis kommunane vart råka av kornakrisa, og kva belastning det var på leiarane.

– Kunne aldri ta skikkeleg fri

Han meiner det har vore eit svært stort press på leiinga i Fitjar kommuen gjennom denne tida.

– Det er ikkje tvil om at Fitjar har vore ekstra hardt belasta med smitte. Fitjar ligg i ein særklasse. Og me hadde nokre spesielt tunge saker i og med at me hadde smitte på sjukeheimen og utanlandske arbeidarar i karantene.

– Eg sat jo sjølv i kriseleiinga, og eg skal ikkje ha noko ekstra. Men eg var vitne til korleis desse jobba. Dei kunne aldri ta skikkeleg fri, spesielt ikkje i påskehelga. Eg var i møte med dei fleire gonger om dagen og seint på kveld. Så eg meiner ikkje det er urimeleg at dei skal kompenserast, seier Rydland.

– I Stord kommune blir leiarane kompensert med ekstra fridagar. Kvifor kan ein ikkje gjera det i Fitjar?

– No er leiarløna ekstra høge og dei har nokre ekstra dagar fri nettopp fordi dei skal vera tilgjengelege til ein kvar tid. Men eg kan ikkje tenkja meg at dette er tenkt å vera i ein krise som går i tre månadar i eit strekk.

– Me må ikkje bli alt for smålige, og dette har ingenting å gjera med eit ordinært lønsoppgjer. Dette er ein heilt ekstraordinær situasjon, seier Rydland.