Fitjarordførar Wenche Tislevoll har på vegner av Fitjar formannskap sendt brev til Statens vegvesen om E39 og vegen frå Rimbareid til Vik.

For begge plassar oppmodar Fitjar formannskap til lågare fartsgrense. Du finn begge breva her (til høgre).