Kristine Maraas har sendt e-post med påminning om turngrupper.

Måndag 06.01 møter dei som går i første klasse. Tysdag er det for andre og tredje klasse. Onsdag er det to grupper: Foreldre og barn og barn fire til seks år.

Ta kontakt med ein av instruktørane dersom de lurer på noko. Til slutt skriv Kristine at alle er velkomne.