Takk til alle som så langt har teke frivillig abonnement på Fitjarposten.no.

Me gled oss over at pengar er begynt å kome inn på gåvekontoen for nettsida. Vel 60 personar har så langt teke frivillig abonnement. Det er oppmuntrande. Så får me sjå kva me endar opp med når me skriv 1. oktober.

Med vennleg helsing
Helge-Mikal og Håkon

Innbetaling kan skje til:
 
Media Consult AS
Liarhaugvegen 8
5419 Fitjar Posten
 
Kontonummer: 3546.07.04411
Merk. Gåve, Fitjarposten.no

Meir informasjon om innbetaling finn de her

Elles vil me minna om Lesarane sine sider og aktivitetskalenderen Da skjer på Fitjar – kor du kan registrera ditt arrangement gratis.