-I styremøte 26. april gjorde styret i eigedomsselskapet Fitjar Gamle Tinghus vedtak om å setja i gang heile oppgraderings og ombyggingsprosjektet av Fitjar Rådhus, heiter det i ei pressemelding frå styreleiar i Fitjar Gamle Tinghus, Wenche Tislevoll.

Prosjektet har ei kostnadsramme på kr. 6,35 millionar kroner eks. mva. Finansiering skal fordelast i samsvar med leigeavtale mellom Fitjar kommune og Fitjar Gamle Tinghus. Fitjar kommunestyre gjorde også vedtak om full utbygging 24. april. Ein ser for seg at arbeidet skal starta så snart alle løyve er på plass.

I pressemeldinga heiter det vidare at oppgraderinga omfattar brannsikring og rømningsvegar. Universell tilkomst 1. og 2. etg. og bygging av heis. Det skal også installerast høgtalaranlegg og teleslynge i kommunestyresalen. Utomhus skal terrenget hevast, og det skal lagast nye parkeringsplassar. Det vil også bli ei oppgradering av arealet framom huset. 

-Dette er eit naudsynt løft for huset for å ivareta krav til framtidig drift, og huset vil framstå som eit funksjonelt og tenleg bygg, heiter det. 

Planlegging og prosjektering starta opp vinteren 2010, og selskapet er særs glad for at dette no blir realisert.

Engelsen og Engevik & Tislevoll
Prosjektet er delt i to entreprisar, og arbeidet blir tildelt rimeligaste tilbydarar:

-Utomhusarbeidet til Engevik & Tislevoll AS. 
-Generalentreprise (oppgradering av bygning alle fag) til Engelsen Bygg AS