No kan òg folk frå Stord og Bømlo melda seg på Fitjar got talent.

Som ein del av Fitjarfestivalen blir det igjen skipa til Fitjar Got Talent. Datoen er 9. september. Dei som deltok i fjor hadde ei fantastisk oppleving med full sal og eit enormt trøkk i Kultursalen. – Ein håpar at årets utgåve ikkje skal stå noko tilbake for dette, seier primus motor Ole Bergesen til fitjarposten.no

Det vert påmelding i fleire klassar, 5-6-7 klasse , 8-9-10 klasse og vidaregåande opp t.o.m. 20 år. I år vert det storfint besøk av Berge Ohm som er kjent frå Norske Talenter pluss at det blir stort diskotek etterpå med Disco Party Mobil.

Nytt i år

– Det som blir nytt av året er at me ynskjer at også nabokommunane kan melda seg på med deltakarar. Dette vil me gjera for å oppretthalda høg kvalitet i tillegg til at talenta kan bli kjent med kvarandre på tvers av kommunegrensene, fortset Bergesen som oppmodar alle som har lyst å delta om å melda seg på.

– Me stiller utan backingband, men med profesjonell lyd og lys ivaretatt av Vest Lyd AS. Bruk playback, eventuelt akkompagner sjølv på eige instrument – eller med eige band…, oppmodar han.

– Det vert fine premiar i form av pengar til vinnarane, men mest av alt er det ei glimrande mulegheit til å visa seg fram og få opptre for eit stort publikum, meiner Bergesen.