Reidun Ahrens Helland, den stolte eigaren av "LitlaOla tunet". Arkivfoto Ingrid Hovstad

I går opna gartneriet «LitlaOla tunet» for sesongen.

Reidun Ahrens Helland opna gartneriet i fjor juni, og fortel at det første året med eige gartneri har gått fint.

– Folk har vore flinke til å ta turen oppom, både Fitjarfolk og hyttefolk, fortel Ahrens Helland, som håpar mange kjente, men ogso nye fjes, tek turen opp til gartneriet i løpet av sesongen.

Opningsdagen var prega av overskya ver, og sur vind, men folk var tøffe nok til å ta turen opp til det koselege gartneriet på Helland for det.

– Det er so stemningsfullt her, overhøyrer med ein kunde seia.

Ahrens Helland har nemleg lagt mykje arbeid i å laga fine omgivnadar i tunet, og takkar ektemannen Arnt, borna sine og svigerforeldra for god hjelp til å gjera «LitlaOla tunet» til det det er i dag.

Stemningsfullt. Foto Ingrid Hovstad

– I år opnar me tidlegare enn i fjor. Alle dei andre hagesentera har jo ope, og mange av plantene var alt klare for sal, sidan me har hatt so fint ver.

Nokre stadar i tunet finn me skilt med påskrifta «ikkje for sal» framfor potter på potter med små spirer i.

Plantebarnehagen. Foto: Ingrid Hovstad

– Ja dei er enno i «barnehagen», ler Ahrens Helland. Ho legg vekt på at plantene får vekse i sitt tempo her i tunet. Ingenting ein får kjøpt her kjem i trailer frå Nederland!

Reidun Ahrens Helland har sådd og avla fram alle plantene sjølv, og har eit flott utval av staudar, sommarblomar og urter. Ho er klar over at det er ein del forureining i planteindustrien, på grunn av transport og mykje bruk av plast. Dette vil ho unngå ved å bruka potter som er laga av papir, og som blir til jord etter kvart. Mold kjem kortreist frå Svartasmoget, og gjødslene er økologisk.

Flotte tomatplanter. Foto: Ingrid Hovstad

– I år har eg meir sommarblomar og mindre urter og tomatar. Eg hadde alt for mykje tomatplanter att i fjor, men det er nok fordi eg opna i juni, og då har folk allereie handla inn planter, fortel Ahrens Helland. Ho fortel at ho nytta det første året til å skriva ned kva folk spurde etter, og har prøvd å endra utvalet etter kva vil ha, og kva det går mykje av.

– Med utval må ein berre prøva seg fram til ein finn den rette mengda av dei ulike sortane.

Opningstidene for sesongen vert onsdag til laurdag.