I Fitjar kyrkje vert det stille kveldar onsdag 5. mars og onsdag 2. april frå kl. 20.00 til kl. 22.00.

Etter ei kort samling med orgelmusikk og tekstlesing, vert det høve til å vera i kyrkja så lenge ein ønskjer fram til kl. 22.00.

Ein kan tenne ljos, få forbøn/samtale i sakristiet eller berre la tankar og kropp kvile.

Alle er velkomne, og då dette er på kveldstid, kan floren vera ordna, og småborna kan vera vel i seng, før ein kjem seg til kyrkje.

Kyrkja er der for deg!

Arr. Fitjar sokneråd.