Open brannslange er ein sikker vinnar under open dag på brannstasjonen. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

350 brannstasjonar over heile landet opnar portane for små og store laurdag 21. september, og i Fitjar tek brannvesenet imot publikum på brannstasjonen i Årskog.

Brannbilen plar vera ein stor attraksjon for dei yngste på desse dagane. Denne gongen kan brannsjef Tore Nesbø lokka med ein heilt ny branntankbil, som dei vil nytta høvet til å visa fram under Open dag.

Bilen er ein Scania P450, med mannskapskabin, til rundt 3,3 millionar kroner ekskl. mva. Den nye brannbilen har ein 10.000 liters vasstank, fjernstyrt vasskanon på taket, lysmast, vinsj, IR-kamera og ymse laust utstyr. Bilen er òg godkjend for transport av drikkevatn, opplyser brannsjefen

Brannbilar er alltid like spanande for den yngre garde. Foto: FP-arkiv.

Brannøving heime er viktig!

Nye tal viser at hausttradisjonen «Open brannstasjon» framleis er viktig for å redusera omfanget av alvorlege bustadbrannar: Kvar femte familie har ikkje tenkt gjennom kva dei skal gjere om det begynner å brenna i eigen bustad, berre éin av åtte barnefamiliar har hatt brannøving heime, og berre éin av fire har avtalt møteplass. Brannvesenet oppmodar alle til å gjennomføra brannøving heime.

– Det er skremmande at så mange barnefamiliar ikkje har tenkt gjennom kva dei skal gjera om det begynner å brenna om natta, seier Anders Rørvik Ellingbø, branningeniør og leiar for skadeførebyggjande avdeling i forsikringsselskapet If.

Open brannstasjon

Brannvernveka blir arrangert av Norsk brannvernforening, DSB og If i samarbeid med brannvesenet. Den har blitt arrangert sidan 1980-talet og har blitt ein viktig tradisjon Noreg rundt, der tusenvis av barn får opplæring i branntryggleik.

Open brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og vaksne får gode råd om branntryggleik. Konkurransar, sløkkjedemonstrasjonar og brannbilar er noko av det ein kan oppleva.

– Open brannstasjon gir oss eit høve til å formidla brannførebyggjande bodskap til publikum i ei tid på året da talet på bustadbrannar ofte er aukande, seier brannsjef Tore Nesbø.

Fitjar brannvesen og Haugaland Kraft står for gjennomføringa av arrangementet. Det blir Open dag på brannstasjonen i Årskog kl. 11 til 14 førstkomande laurdag.