Tradisjonen tru vert det òg i år Open dag på Brannstasjonen i Årskog. Det skjer førstkomande laurdag.

Her vil det som før bli spennande aktivitetar for dei små, og nyttige opplysingar om brannsikkerheit for dei vaksne. I tillegg vert det servering av ymse slag

-Brannbilen vil vere på plass, men innskjerpa sikkerheitreglar gjer at borna ikkje kan vere med på køyretur, seier Trond Henriksen til fitjarposten.no

Ei spennande og opplevingsrik dag lovar han likevel.

Det heile varer frå kl. 11.00 – 14.00.

Ingressbilete: Det vert servering av ymse slag. Arkivfoto: FP/HCH

(ANNONSE)