Det vart ein travel, men triveleg dag for dei som først gjekk i kyrkja og seinare møtte opp på museet, der kultur- og informasjonssjef Bente Bjelland  var hovudansvarleg for opplegget.

Godvêret var som bestilt med tanke på alt som var planlagt ute, med aktivitetar som høvde både for born og vaksne. Det første som dukka opp var høve til å lage eplekrans. Me høyrde fleire som fekk idé til å nytte epla på sur-apalen til noko dekorativt. Å blåse rognebær gjennom eit rør og opp i eit spann på veggen såg kanskje lett ut, men mange streva, i alle fall borna. Rognebær finn ein rikeleg av denne hausten.

Arne Tislavoll er ein av dei som gjekk i bresjen for å få til eit museum i Fitjar. Det starta i 1978, og han fortalde litt om arbeidet som resulterte i den fine museumsgarden slik me ser han i dag med fullt utstyr i fleire bygningar. Tilhøyrarane fekk vere med på omvising både ute og inne. I våningshuset heldt kvinner på med arbeid som i gamle dagar. Eimen av nysteikt flatbrød møtte ein i kjøkkendøra. Med ein klatt heimelaga smør på (den måtte vere stor, sa Lilli Ann) smaka det herleg. Rundt bordet i bestestova sat dei opptekne med spøt og anna handarbeid, medan rokken surra og gjekk i den andre stova. Birte Titlestad spann garn av angoraull frå kaniner i eigen buskap. Ei kone sat og stoppa holete lubber, noko ho hadde lært heime som lita jente. Kven kan den kunsten i dag? Smaksprøve på god, gammaldags bygg-grynsdessert gav lyst til å prøve den oppskrifta som ein finn i eit hefte laga av Annlaug Rimmereid.

I kjellaren i det «nye» huset var det høve til å sjå utstilling av gamle kle, bilete, dekketøy og mykje anna som brørne Årskog tok vare på i si levetid. Der stod også Hilma Lønning og demonstrerte bruk av oppstadvev.

Seinare på dagen var det Torbjørn Egner program for alle.

Mange medhjelparar tok eit tak for å få til ein flott dag på Årskog museum. Me har lyst til å nemne blant andre Husflidslaget og Bygdekvinnelaget. Desse er ofte på banen når dugnadsarbeid skal utførast. Men det er Fitjar kulturkontor som arrangerte i samarbeid med Sunnhordland museum.