Hilde Skumsnes lar tre år gamle Kristian Renz Tislevoll få prøva brannslangen. Foto: Kjetil Rydland.

Uvêret gav seg i tide, og både store og små møtte opp då Fitjar brannvesen inviterte til «open dag» på brannstasjonen i Årskog.

Eldsjelene i Fitjar brannvesen stilte trufast opp for å møte publikum i høve avslutninga av Brannvernveka 2018. «Open dag» på brannstasjonen har etter kvart blitt ein populær tradisjon, eit triveleg høve for barnefamiliar å møtast.

Som vanleg var det stor stas for dei minste å få sitja i brannbilen, sjå blålyset og høyra sirena. Det blei delt ut informasjonsmateriell og gratis kaffi, vaflar og pølser. Og alle som ville, fekk sjølvsagt prøva brannslangen.

Denne gongen hadde brannmann Håvard Sele Oma overlate slangen til kollega Hilde Skumsnes. Ho er ny i Fitjar brannvesen, men har ein særs god bakgrunn, etter som ho har arbeidd som ambulansearbeidar.

Dette er ein viktig kompetanse for Fitjar brannvesen, som ofte er først på ulykkesstaden. Dei rykkjer også ut på sjukdomstilfelle, og innsatsen deira kan vera avgjerande i akutte situasjonar. Derfor er både Håvard Oma og Johan H. Nilsen svært fornøgde med å få inn ein kollega med så god bakgrunn.

Sjølv stod eldsjel Johan H. Nilsen – utrykningsleiar og mykje anna i brannvesenet – bak pølsegryta på brannstasjonen i dag. Her var det ein jamn kø av små og store, som fekk dagens lunsj på brannstasjonen.

Nilsen og dei andre i Fitjar brannvesen er alltid opptekne av å rekruttera nye brannmannskap, og skal me dømma etter interessa blant dei unge i går, bør me liggja bra an i Fitjar.

Fitjar Kraftlag er ein fast samarbeidspartner for brannvesenet. I dag var driftsingeniør Hans Christian Helland på plass og slo eit slag for ein brannsikker heim. Han minte om tal frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som viser at rundt 45 % av alle bustadbrannar i Noreg skuldast komfyren. I fjor rykte brann- og redningsvesenet ut på heile 3344 husbrannar i Noreg! Helland demonstrerte ei ei såkalla «komfyrvakt» som kuttar straumen til komfyren for deg før det tar fyr.

Det blir arrangert «open dag» på brannstasjonar over heile landet i dag, og dette du kan lesa meir om her:http://www.brannvernuka.no.